From the Blog

6 stycznia 2014

Chcę pomagać w hospicjum, czy to normalne?

Kim jest wolontariusz?

To taka osoba, która pracuje na zasadach wolontariatu czyli dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz innych osób (praca np. w hospicjum), organizacji pozarządowych, a także wszelkich instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Praca wolontariusza jest bezpłatna, czyli bez wynagrodzenia materialnego. Wynagrodzenie niematerialne wolontariusz otrzymuje w postaci satysfakcji, wiary w siebie i swoje możliwości, poczucia sensu życia, uznania ze strony innych. Wolontariat to także nowi przyjaciele, znajomi, wiedza, rozwój emocjonalny, doświadczenie, nowe umiejętności. Dzięki wolontariatowi młodzi ludzie mają lepszą pozycję na rynku pracy, lepszy start w dorosłość.

Wolontariusz medyczny, który niesie bezpośrednią pomoc nieuleczalnie choremu (najczęściej będącemu w ostatnim nieuleczalnej choroby, takiej jak nowotwór) oraz jego rodzinie jest nieodzownym pracownikiem każdego hospicjum.

Wolontariusz medyczny musi odbyć odpowiednie szkolenia z zakresu opieki paliatywnej i psychologii, gdyż do jego podstawowych zadań należy pomoc przy pielęgnacji pacjenta, towarzyszenie pacjentowi i jego rodzinie. Kolejnym zadaniem wolontariusza hospicyjnego jest pomoc w drobnych pracach porządkowych wykonywanych na rzecz rodziny chorego i samego podopiecznego hospicjum. To bardzo trudne zadanie, dla niektórych zbyt trudne i bardzo traumatyczne. Podejmując się takiego wolontariatu należy pamiętać, że będzie się sprawować opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi, umierającymi, którzy mogą odejść przy wolontariuszu.

Jeśli zadanie okaże się zbyt trudne, wolontariusz może odnaleźć się w zupełnie innych czynnościach wykonywanych na rzecz hospicjum – takich jak prowadzenie strony internetowej, bloga, pracach biurowych, czy przy wspieraniu i inicjowaniu różnych projektów charytatywnych.

Jeśli tylko więc masz trochę wolnego czasu i chcesz go podarować innym, zostań wolontariuszem hospicjum. Chorzy potrzebują właśnie takich osób.

Odpowiedz