From the Blog

1 stycznia 2014

Modele opieki hospicyjnej: domowe i stacjonarne

W potocznym rozumieniu opieka hospicyjna (paliatywna) oznacza opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi – dorosłymi i dziećmi. Opieka paliatywna stwarza jak największy komfort życia w ostatnich dniach umierającego człowieka. Pozwala mu odejść z godnością i zminimalizować wszelkie cierpienia, które ze sobą niesie ciężka choroba – te fizyczne i psychiczne. W Polsce funkcjonują dwa modele opieki hospicyjnej – domowy i stacjonarny. Jest też hospicjum dla dorosłych i hospicjum dla dzieci.

Model domowy opieki hospicyjnej

Model domowy opieki hospicyjnej jest wtedy, gdy chory będący pod stałą specjalistyczną opieką medyczną przebywa w domu. Rodziny, które mają możliwość zaopiekować się ciężko chorym krewnym w domu – rodzicem, dziadkiem, ale i dzieckiem – nie są zdane tylko na siebie.

Mogą liczyć na wsparcie poradni medycyny paliatywnej oraz hospicjum domowego, które jest bezpłatne. Hospicjum domowe to opieka lekarska i pielęgniarska nad chorym w jego własnym mieszkaniu. Ten rodzaj opieki jest&nbsp

Odpowiedz