From the Blog

8 lipca 2014

Migrena – choroba układu nerwowego

Wśród chorób, które dotykają układ nerwowy występuje migrena. Jest jedna z najczęściej występujących chorób tego układu. Migrena należy do chorób, które medycyna zna od bardzo dawna, mimo to zdiagnozowanie choroby nie jest sprawą prostą. Dzieje się tak dlatego, że migrena jest chorobą, która przyjmuje wiele postaci. Stąd trudności z jej zdiagnozowaniem. Informacje w tym artykule są oparte na bazie wiedzy.

Rodzaje migreny

Najczęściej występują 2 rodzaje migreny: migrena z aurą oraz migrena bez aury. W przypadku migreny z aurą można dokonać kolejnego podziału. Tak więc można mówić

  1. migrenie z typową aurą,
  2. migrenie z aurą ostrego początku,
  3. migrenie z aurą przedłużoną.

W przypadku migreny z aurą może też wystąpić migrena podstawna lub też migrena połowiczo-poraźna. W przypadku migreny z aurą może też pojawić się aura migrenowa, której nie towarzyszy ból głowy. Migrena z aurą często nazywana jest także migreną klasyczną.

Charakterystyczną cechą migreny z aurą są zaburzenia widzenia. Innym rodzajem migreny jest migrena bez aury. Aby można było mówić o tym rodzaju migreny chory musi przejść minimum 5 ataków bólu głowy, z których każdy powinien trwać przynajmniej 4 godziny. Jednakże ból ten nie może trwać dłużej niż 72 godziny. Migrena bez aury jest najczęstszą postacią migreny. Bardzo charakterystyczne jest także pojawianie się migreny bez aury u kobiet przed pojawieniem się miesiączki.

Inne rodzaje migreny

Najczęstsze rodzaje migreny to migrena z aurą lub migrena bez aury. Jednak bardzo rzadko występują także inne rodzaje migreny. Te rzadziej spotykane rodzaje migreny to:

  • migrena okoporaźna,
  • migrena oczna nazywana inaczej migreną siatkówkową,
  • dziecięce zespoły migrenowe,
  • stan migrenowy,
  • migrena przewlekła,
  • migrena prawdopodobna.

W przypadku migreny okoporaźnej pojawia się nie tylko ból głowy, ale następuje także porażenie mięśni odpowiadających za ruch gałki ocznej. Porażenie to może być częściowe lub całkowite. Jeszcze rzadziej spotykanym rodzajem migreny jest migrena oczna, czyli siatkówkowa. Migrenie tej towarzyszą zaburzenia widzenia.

Odpowiedz